18 oktober 2013

Förlåt mig!

Härom dagen hittade jag den här texten på Meditationsguidens Facebook-sida och jag tycker att den är mycket tänkvärd och vill dela den med dig. Vi är säkert många som borde förlåta oss själva för det vi har gjort mot oss själva.

"Förlåt mig!
Jag förlåter mig själv för att jag låtit andra styra över mina tankar och känslor.
Jag förlåter mig själv att jag gav bort rätten att definiera mig till andra.
Jag förlåter mig själv att jag ställt så höga krav på mig själv.
Jag förlåter mig själv för alla gånger jag sagt ja trots att jag ville säga nej.
Jag förlåter mig själv för att jag blundat för mina behov för att vara andra till lags.
J
ag förlåter mig själv för alla gånger jag burit skuldkänslor utan att jag varit skyldig.
Jag förlåter mig själv för att jag inte såg min egen kraft och trodde på min förmåga.
Jag förlåter mig själv för att jag inte riktigt förstod att jag var värd att älskas som jag är.
Nu börjar en ny dag, en oskriven framtid, och jag ska lyssna på min egen röst. Allt är förlåtet och jag är på god väg hem.
Din för evigt,

Mig själv"


(Dikt av Stefan Gunnarsson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar